Kingmaker

החודשים הראשונים

העיר החלה לגדול והגיע הזמן לתת לה שם, והשם הנבחר הוא Greenport, שאמור לשקף את השאיפות שלכם לכך שהעיר תהפוך לעיר נמל גדולה ומשגשגת, אך שחיה בהרמוניה עם הטבע סביבה.
בחודש הראשון לקיומה של העיר תחת השם החדש החלטתם לקדם את הבניה של אזור מגורים נוסף על מנת לשכן את האוכלוסיה הנוכחית וזו שאתם מקווים שתגיע, וגם מגדל שמירה שיגן על העיר החדשה מפני כל צרה שלא תבוא. בנוסף, הגדלתם את השטח עליו שולטת הממלכה על ידי סיפוח האיזור בו גיליתם בעבר את הפנגבריז, הקמת דרך אליו, והפיכת השטח לחוות. בסוף החודש בגיע אליכם שליח קובולדי שנהנה מאוד מהכנסת האורחים שלכם, כששיכנתם אותו במערה ונתתם לו לאכול את היונים שבמצודה, והוא הודיע לכם שצ’יף סוטסקייל מתכנן להגיע לביקור רשמי בעוד חודשיים.
בחודש השני השתלטתם על שטח נוסף וגם אליו כבשתם דרך והקמתם בו חוות, ובעיר הקמתם את הנפחיה הראשונה.
בחודש השלישי החלטתם שגודל הממלכה שלכם כרגע הולם את צרכיכם, והתמקדתם בבנייה של של טחנת קמח לעיר.

בסוף החודש השלישי הגיע אליכם הביקור הדיפלומטי הראשון, אם כי לאו דווקא אחד שכולכם מתייחסים אליו ברצינות. צ’יף סוטסקייל הגיע בלוויית פמלייה מכובדת של קובולדים בני השבט, שאף ביצעו תרגילי סדר שהיו לא רעים. לקחתם אותו לחניכת הפונדק בשמו החדש, הקובולד האדום, דבר שנראה שגרם לצ’יף לנחת וגאווה. לאחר מכן הזמנתם אותו לטירה למשתה שאותו ארגנה במומחיות רבה סווטלנה. לאחר המשתה התיישבתם לדבר, וגיליתם שהצ’יף מצפה להיות שותף לבניין הממלכה, והוא אף השאיר איתכם נציג משלו – מיפמיפ, שהוא קובולד בעל יכולות הסתוות מרשימות, ושככל הנראה גדל בילדותו בסביבה עירונית בברבוי.

בחודש הרביעי בניתם את הבניין הראשון בעיר שאנשים דווקא לא רוצים לגור לידו – בית הבורסקאי.

בשלב הזה עצרנו. קבלו 100 נק"ן לכל אחד על ניהול הדיפלומטיה עם הקובולדים.

Comments

OMnia

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.